MON ogłosił I edycję Nagrody im. Mariana Rejewskiego