Piotr Nowakowski (Politechnika Łódzka), Jak duże względem miary i kategorii są rodziny zbiorów silnie porowatych i wymiaru Hausdorffa zero wśród symetrycznych zbiorów Cantora?