Sesja wspomnieniowa PROFESOR ANDRZEJ PELCZAR (1937-2010). JEGO ZAINTERESOWANIA HISTORIĄ MATEMATYKI POLSKIEJ, Kraków