Tomasz Szostok (UŚ, Katowice), Matematyka jest wszędzie