Regulamin Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego