Prezesi Europejskich Towarzystw Matematycznych, Warszawa, 10 maja 2009