Aleksy Tralle (UWM, Olsztyn), Ujemnie określone struktury Sasakiego na rozmaitościach Smale'a-Bardena, on-line via MS Teams