Aleksy Tralle (UWM, Olsztyn), Ujemnie określone struktury Sasakiego na rozmaitościach Smale'a-Bardena, on-line via MS Teams

Oddział: 
Oddział Łódzki
czw, 2020-12-03 11:30

Katedra Geometrii Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 

W dniu 3 grudnia 2020 roku (CZWARTEK) o godz. 11:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams (link do spotkania w aplikacji MS Teams poniżej)

Profesor dr hab. Aleksy Tralle (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

UJEMNIE OKREŚLONE STRUKTURY SASAKIEGO NA ROZMAITOŚCIACH SMALE'A-BARDENA.

Streszczenie.
Przedstawię wyniki wspólnej pracy z Vicente Muñozem i Matthiasem Schüttem na temat istnienia ujemnie określonych struktur Sasakiego na jednospójnych wymiernych homologicznych sferach oraz spójnych sumach k(S2xS3). Wyniki pracy zawarte są w dwóch twierdzeniach.
Twierdzenie 1.
Każda jednospójna wymierna homologiczna sfera posiadająca dodatnio określoną strukturę Sasakiego, posiada też ujemnie określoną.
Twierdzenie 2.
Wszystkie sumy spójne k(S2xS3) posiadają ujemne struktury Sasakiego.

Twierdzenia 1 i 2 udzielają pełnej odpowiedzi na dwa pytania postawione przez Boyera i Galickiego w książce „Sasakian Geometry” z 2009 roku.
Ujemnie określone struktury Sasakiego są ważne w badaniu lorentzowskich metryk Sasaki-Einsteina, a zatem są ciekawe z punktu widzenia fizyki matematycznej.

                                                                                                                                                                                                    Aleksy Tralle

Link do spotkania w aplikacji MS Teams. Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy