LXVI Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony