Wniosek o przyznanie nagrody dla młodych matematyków