Wniosek o przyznanie nagrody dla młodych matematyków

za osiągnięcia badawcze

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Po złożeniu wniosku on-line należy złożyć pliki prac będących podstawą wniosku. Jeśli jedną z podstaw wyróżnienia mają być książki, a składający wniosek nie dysponuje ich plikami pdf, to egzemplarze książek lub ich kopii mogą zostać nadesłane pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa

z napisem „Konkurs Nagród PTM”.

Wszystkie materiały muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia roku, w którym konkurs będzie rozstrzygany.

Dane osoby wypełniającej wniosek
Dane kandydata do nagrody dla młodych matematykówza osiągnięcia badawcze
Uzasadnienie wniosku

może być w formie załącznika

Tylko pliki PDF

Publikacje kandydata

Proszę podać odsyłacze do stron czasopism lub archiwów internetowych umożliwiających odczytanie prac w całości lub załadować pliki korzystając z pól poniżej.

Publikacje w wersji PDF

Proszę wybrać do ośmiu publikacji w formacie PDF, które zostaną załączone do wniosku. Pliki nie mogą przekraczać 10Mb.

Po wysłaniu wniosku prosimy poczekać na wyświetlenie strony potwierdzającej przesłanie wszystkich informacji. Wysyłanie plików może trwać do kilkunastu minut, w zależności od ich wielkości oraz prędkości wysyłania na łączu internetowym. Prosimy nie zamykać okna przeglądarki do momentu wyświetlenia komunikatu potwierdzającego otrzymanie wniosku przez serwer.