Lista zagranicznych towarzystw matematycznych - członków EMS