Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku i w dniu 18 czerwca 2016 roku) - tekst jednolity

http://bsquared-consulting.com/?a=amoxicillin-cost-US Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

go site go §1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

http://www.digistorytelling.com/?d=antibiotics-purchase-online 1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2017

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2017

go to link Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

http://www.crystalcitymo.org/?c=where-to-buy-doxycycline-online kj / 22-10-2017

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1999 Witold Marciszewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza

http://www.digistorytelling.com/?d=buy-amoxicillin-NZ-online Za zespół dwóch prac: "On topological embeddings of linear metric spaces" Mathematische Annalen 308 (1997) 21-30 i "A function space Cp(X) not linearly homeomorphic to Cp(X) ´ R", Fundamenta Mathematicae 153 (1997), 125-140

Uniwersytet Warszawski
1999 Marek Kałuszka nagroda im. Hugona Steinhausa

buy zithromax USA online Za zespół prac ze statystyki matematycznej

Politechnika Łódzka
1999 Jacek Tabor nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1998 Sławomir Kołodziej nagroda im. Stanisława Zaremby

buy bactrim in UAE online Za prace z teorii pluripotencjału

Uniwersytet Jagielloński
1998 Zbigniew Marciniak nagroda im. Wacława Sierpińskiego

http://www.crystalcitymo.org/?c=price-of-tetracycline-Canada Za prace z teorii pierścieni

Uniwersytet Warszawski
1998 Armen Edigarian nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1997 Mariusz Lemańczyk nagroda im. Stefana Banacha

enter Za cykl prac "Rozszerzenia grupowe układów dynamicznych"

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1997 Andrzej Ruciński nagroda im. Wacława Sierpińskiego

go Za prace z teorii struktur losowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1997 Roman Murawski nagroda im. Samuela Dicksteina

go here Za publikacje z zakresu filozofii i historii matematyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1996 Marian Mrozek nagroda im. Wacława Sierpińskiego

Za prace z dziedziny układów dynamicznych

Uniwersytet Jagielloński