Nagroda główna PTM im. Samuela Dicksteina

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku i w dniu 18 czerwca 2016 roku) - tekst jednolity

http://bsquared-consulting.com/?a=can-I-buy-ciprofloxacin-online Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

metronidazole and oral contraceptives azithromycin to buy online §1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

see url 1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Jury nagrody im. Samuela Dicksteina

  • Zbigniew Bartosiewicz (PB)
  • Danuta Ciesielska (IHN PAN)
  • Lech Maligranda (Luleå University of Technology, Szwecja)
  • Małgorzata Mikołajczyk (UWr)
  • Michał Szurek (UW) - przewodniczący jury
Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
2016 Lech Maligranda nagroda im. Samuela Dicksteina

order antibiotics online UK Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki

Luleå University of Technology, Szwecja
2014 Paweł Strzelecki nagroda im. Samuela Dicksteina

azithromycin 500mg cost UK Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki

Uniwersytet Warszawski
2012 Małgorzata Mikołajczyk nagroda im. Samuela Dicksteina

source link Za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną

Uniwersytet Wrocławski
2010 Rościsław Rabczuk nagroda im. Samuela Dicksteina

http://bsquared-consulting.com/?a=ampicillin-buy-online-UK Za pięćdziesięcioletnią działalność popularyzatorską i organizacyjną, pracę z młodzieżą w ramach konkursów matematycznych

Politechnika Wrocławska
2008 Roman Duda nagroda im. Samuela Dicksteina

see Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki polskiej

Uniwersytet Wrocławski
2006 Dorota Kolany nagroda im. Samuela Dicksteina

http://www.digistorytelling.com/?d=ciprofloxacin-used-for-eyes Za wieloletnią działalność w Pracowni Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach

Katowice
2005 Agnieszka Wojciechowska nagroda im. Samuela Dicksteina

watch Za wieloletnią pracę popularyzatorską w zakresie matematyki.

Uniwersytet Wrocławski
2003 Witold Więsław nagroda im. Samuela Dicksteina

http://0ark.se/?k=antibiotika-mot-bih%C3%A5leinflammation Za osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki i popularyzacji matematyki

Uniwersytet Wrocławski
2002 Michał Szurek nagroda im. Samuela Dicksteina

price of doxycycline Canada Za całokształt działalności w zakresie popularyzacji matematyki

Uniwersytet Warszawski
2001 Andrzej Mąkowski nagroda im. Samuela Dicksteina

Za działalność w dziedzinie krzewienia kultury matematycznej

Uniwersytet Warszawski