KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2017

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2017

click Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

http://www.digistorytelling.com/?d=can-you-drink-while-taking-zithromax kj / 22-10-2017

doxycycline buy online US Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród za rok 2017 w następujących kategoriach:

cost of cipro US go site Nagroda główna PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych.
Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone po dniu 31.12.2011 roku. Prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku ponowienia kandydatury z dwóch poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody;

http://www.crystalcitymo.org/?c=doxycycline-cost-US flagyl 400mg Australia Nagroda główna PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki.
Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje ogłoszone albo wdrożenia metod matematycznych przekazane do praktycznego wykorzystania nie wcześniej niż w roku 2014 lub też całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki;

antibiotics and zyprexa interaction click here Nagroda PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagroda może być przyznana osobom urodzonym po dniu 31.12.1989 roku. Podstawą przyznania nagrody mogą być publikacje, które ukazały się już w druku lub prace, które zostały przyjęte do publikacji do końca roku 2016 (należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do publikacji).

buy augmentin in Sheffield UK Szczegółowe regulaminy konkursów są zamieszczone w zakładce NAGRODY I KONKURSY.

https://lagans.org.uk/?l=buy-metronidazole-in-Indianapolis-Indiana-IN-USA can you order antibiotics online Wnioski o przyznanie nagród należy składać do dnia 31 stycznia 2018 roku za pomocą formularzy on-line znajdujących się na portalu www.ptm.org.pl w zakładce NAGRODY I KONKURSY/NAGRODY GŁÓWNE PTM.

Po złożeniu on-line wypełniony, wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

Egzemplarze publikacji niedostępnych elektronicznie (np. książek) i kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie pracy do publikacji również należy nadesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres.

Wszystkie dokumenty muszą wpłynąć do ZG PTM http://www.crystalcitymo.org/?c=antibiotic-cipro-500mg w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w kwietniu 2018 roku, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  podczas Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society w dniach 17-20 września 2018 roku we Wrocławiu.

ZałącznikSize
plakat Nagrody PTM za 2017.pdf23.75 KB