Paweł Rowiński (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa), Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w rzekach

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2017-12-14 16:00

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 14 grudnia 2017 roku (CZWARTEK) o godz. 16:00 w sali 2180 (I piętro) Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 (wejście od ul. Pasteura ),

Prof. dr hab. Paweł Rowiński (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ TERMICZNYCH W RZEKACH

Mówca jest absolwentem Wydziału MIM UW, a obecnie pełni funkcję wiceprezesa PAN.

Streszczenie wykładu:
Wykład będzie dotyczyć zagadnień modelowania matematycznego przenoszenia ciepła w turbulentnych przepływach w środowisku naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Zanieczyszczeń termicznych. Jest to zagadnienie o olbrzymim znaczeniu dla ekologów zajmujących się wodami płynącymi, projektantów obiektów hydrotechnicznych, elektrociepłowni, elektrowni wodnych. Przedyskutujemy różne modele, ale szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne problemy z rozwiązywaniem dwuwymiarowych (uśrednionych po głębokości) modeli  burzliwego przewodzenia ciepła, związanych m.in. z procesami wymiany ciepła na granicy woda-powietrze.

                                                                                                                                                                                                                            Paweł Rowiński

Przed wykładem około godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie przy kawie, herbacie i ciasteczkach (przed salą 2180).

Organizatorzy.
 

Po wykładzie, o godz. 17:00 w sali 2180 budynku Wydziału MIM UW przy ul. Banacha 2 odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego PTM.

Porządek obrad:
1. Powołanie członka jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego na kadencję 2018-2021.
2. Informacja na temat planowanych w 2018 roku obchodów powstania Warszawskiej Szkoły Matematycznej.
3. Informacja o ogłoszeniu przez PTM roku 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki z okazji setnej rocznicy powstania PTM (2 kwietnia 1919).
4. Wolne wnioski.

Urszula Foryś
Prezes Oddziału Warszawskiego PTM