Pożegnania

Zmarł Profesor Tadeusz Jankowski (1940-2015)

Zmarł Profesor Tadeusz Jankowski (1940-2015)

W dniu 6 listopada 2015 roku (w wieku 75 lat) zmarł w Gdańsku Tadeusz Jankowski, emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista  w zakresie równań różniczkowych i funkcyjnych. Członek  Polskiego Towarzystwa Matematycznego od  1970 roku.

kj / 14-11-2015

Zmarł Dr Jacek Juzwiszyn (1971-2015)

Zmarł Dr Jacek Juzwiszyn (1971-2015)

W dniu 12 listopada 2015 roku (w wieku 44 lat) zmarł tragicznie we Wrocławiu dr Jacek Juzwiszyn, adiunkt w Katedrze Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, specjalista w zakresie ekonomii matematycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2003 roku.  

kj / 13-11-2015

Zmarł Profesor Eugeniusz Wachnicki (1940-2015)

Zmarł Profesor Eugeniusz Wachnicki (1940-2015)

W dniu 6 listopada 2015 roku (w wieku 75 lat) zmarł w Krakowie dr hab.inż. Eugeniusz Wachnicki, emerytowany profesor w  Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalista w zakresie równań różniczkowych i teorii aproksymacji. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1970 roku.

kj / 09-11-2015

Zmarł Profesor Piotr Antosik (1929-2015)

Zmarł Profesor Piotr Antosik (1929-2015)

W dniu 23 października 2015 roku (w wieku 86 lat) zmarł w Katowicach Piotr Antosik, specjalista w zakresie funkcji uogólnionych, emerytowany profesor w Instytutucie Matematycznym PAN (Oddział w Katowicach). Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1955 roku.

kj / 30-10-2015

Zmarł Profesor Czesław Ryll-Nardzewski (1926-2015)

Zmarł Profesor Czesław Ryll-Nardzewski (1926-2015)

W dniu 18 września 2015 roku (w wieku niespełna 89 lat) zmarł we Wrocławiu Profesor Czesław Ryll-Nardzewski, światowej sławy matematyk, wybitny uczony o  wszechstronnych zainteresowaniach badawczych obejmujących logikę, podstawy matematyki, teorię miary, teorię ergodyczną, teorię prawdopodobieństwa, teorię procesów stochastycznych i analizę funkcjonalną.

kj / 18-09-2015

Zmarł Profesor Kazimierz Szymiczek (1939-2015)

Zmarł Profesor Kazimierz Szymiczek (1939-2015)

W dniu 20 lipca 2015 roku (w wieku 76 lat) zmarł w Katowicach Profesor Kazimierz Szymiczek, wybitny specjalista w zakresie teorii form kwadratowych, wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1963 roku.
Więcej informacji pod adresami:
http://math.us.edu.pl/instytut/historia/szymiczek/szymiczek.html
http://www.math.us.edu.pl/Kazimierz_Szymiczek.html
http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=131519

kj / 23-07-2015
 

Zmarł Profesor Stefan Rolewicz (1932-2015)

Zmarł Profesor Stefan Rolewicz (1932-2015)

W dniu 9 lipca 2015 roku (w wieku 83 lat) zmarł w Warszawie Profesor Stefan Rolewicz, wybitny specjalista w zakresie analizy funkcjonalnej oraz matematycznej teorii sterowania i optymalizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1966 roku.

kj / 09-07-2015

Zmarł Ks. Profesor Mieczysław Lubański (1924-2015)

Zmarł Ks. Profesor Mieczysław Lubański (1924-2015)

W dniu 4 lipca 2015 roku (w wieku 91 lat) zmarł w Warszawie Ks. Profesor Mieczysław Lubański, matematyki i filozof, wieloletni wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, w latach 1980-1987 dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1950 roku.
Więcej informacji pod adresami:
http://archidiecezja.warszawa.pl/zmarl-ks-prof-mieczyslaw-lubanski/
http://www.kul.pl/art_61976.htm

kj / 04-07-2015
 

 

Zmarł Profesor Czesław Olech (1931-2015)

Zmarł Profesor Czesław Olech (1931-2015)

W dniu 1 lipca 2015 roku (w wieku 84 lat) zmarł w Warszawie Profesor Czesław Olech, wybitny specjalista w zakresie równań różniczkowych zwyczajnych i matematycznej teorii sterowania. Jeden z czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły równań różniczkowych Tadeusza Ważewskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1955 roku.

kj / 03-07-2015

Zmarł Profesor Witold Roter (1932-2015)

Zmarł Profesor Witold Roter (1932-2015)

W dniu 19 czerwca 2015 roku (w wieku 83 lat) zmarł we Wrocławiu Profesor Witold Roter, wybitny specjalista w zakresie geometrii różniczkowej. Uczeń i jeden z kontynuatorów badań zapoczątkowanych przez Władysława Ślebodzińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1961 roku.

kj / 20-06-2015