6th European Congress of Mathematics

6th European Congress of Mathematics
Termin: 
2012-07-02 - 2012-07-07
Miejsce: 
Kraków

Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) oraz Uniwersytet Jagielloński (UJ) zapraszają na organizowany pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) 6.Europejski Kongres Matematyki (6ECM), który odbędzie się w Krakowie w dniach 2-7 lipca 2012 roku. Plakat 6ECM i ulotka informacyjna o Kongresie do pobrania w załącznikach. Rejestracji można dokonać ze strony internetowej Kongresu www.6ecm.pl lub korzystając z zakładki E-PŁATNOŚCI (powyżej w menu)/podzakładka CONFERENCE REGISTRATION AND PAYMENTS.

Patronat Prezydenta RPHONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
 

Z przyjemnością pragnę poinformować, iż doceniając rangę spotkania, w którym uczestniczyć będzie wielu wybitnych, zagranicznych naukowców, Prezydent RP zdecydował o objęciu forum honorowym patronatem. Przyznany patronat jest także wyrazem uznania Pana Prezydenta dla bogatego dorobku polskiej myśli matematycznej oraz jej wkładu w rozwój matematyki światowej.

- napisał Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w uzasadnieniu decyzji.

Poprzednie kongresy miały miejsce w europejskich metropoliach: w Paryżu (1992), w Budapeszcie (1996), w Barcelonie (2000), w Sztokholmie (2004) i w Amsterdamie (2008).
Powierzenie przez EMS organizacji 6. Europejskiego Kongresu Matematyki Polskiemu Towarzystwu Matematycznemu, wspieranemu przez Uniwersytet Jagielloński, jest wyrazem zaufania i uznania dla siły polskiego środowiska matematycznego oraz jego wspaniałej tradycji, ale także dla miejsca Polski w Europie.

6ECM stanowi doskonałą sposobność do zapoznania się aktualnymi badaniami matematycznymi i okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów z wybitnymi specjalistami reprezentującymi szeroki wachlarz dyscyplin. Spotkanie z matematyką współczesną jest szczególnie ważne dla młodych naukowców poszukujących inspiracji i nowych ciekawych tematów badawczych. Z myślą o umożliwieniu im uczestnictwa w Kongresie ufundowano stypendia.

Na program naukowy  Kongresu składają się wykłady zaproszonych mówców, mini-sympozja, czyli cykle krótkich komunikatów o podobnej tematyce oraz sesja plakatowa. Dodatkowo przewidziane są wykłady laureatów nagród EMS dla młodych matematyków, laureata nagrody Felixa Kleina i laureata nagrody Ottona Neugebauera. 

Obok programu naukowego zaplanowano dyskusje panelowe dotyczące finansowania badań naukowych w Europie,społecznej roli matematyki, jej zastosowań, edukacji matematycznej i popularyzacji  oraz wszechobecności matematyki we współczesnym świecie.

Tradycyjnie, w przededniu rozpoczęcia 6ECM odbędzie się wspólna sesja naukowa Stowarzyszenia Europejskie Kobiety w Matematyce ( European Women in Mathematics     www.europeanwomeninmaths.org ) i Komitetu EMS - Kobiety w Matematyce (Women in Mathematics EMS-Committee).

Na miejsce obrad Kongresu wybrano Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego usytuowane przy ul. Krupniczej 33  w pobliżu krakowskich Plant.

UJ Auditorium Maximum

Szczegółowe informacje o 6ECM oraz I Komunikat znajdują się pod adresem www.6ecm.pl.

6. Europejski Kongres Matematyczny

ZałącznikSize
6th European Congress of Mathematics - 6ECM - Invitation1.98 MB
6ECM info (skrót)84.72 KB
6ECM info (wersja rozszerzona)98.88 KB
6ECM plakat482.71 KB
6ECM ulotka565.99 KB