6th Podlasie Conference on Mathematics, 1-4 July 2014

6th Podlasie Conference on Mathematics, 1-4 July 2014
Termin: 
2014-07-01 - 2014-07-04
Miejsce: 
Białystok

W dniach 1-4 lipca 2014 roku w Białymstoku odbędzie się 6th Podlasie Conference on Mathematics, międzynarodowa konferencja organizowana cyklicznie (co dwa lata) przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego we współpracy z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku.
kj/ 21-02-2014

 

 

 

 

Na program konferencji składają się:

  1. sesja plenarna, gdzie mówcami będą zaproszeni wykładowcy;
  2. dziewięć sesji specjalistycznych: Algebra, Control Theory and Dynamical Systems, Computer Science, Computer-assisted Formalization of Mathematics - In memoriam of Andrzej Trybulec, Differential Operators: Algebra, Geometry, Representations, Difference and Differential Equations and Their Generalization on any Time Scales, Mathematics in Biology and Medicine, Quantitative Methods in Economics, Weak Partial Linear and Partial Chain Spaces and Their Geometry;
  3. sesje dodatkowe, o innej tematyce niż powyższa, zgłoszone przez uczestników konferencji.

Potwierdzeni zaproszeni wykładowcy:
Josef Diblik, Brno University of Technology, Czech Republic;
Anna Fino, University of Torino, Italy;
Hans Havlicek, Vienna University of Technology, Austria;
Ulrich Krähmer, University of Glasgow, Scotland, UK;
Krystyna Kuperberg, Auburn University, AL, USA;
Daniel Franco Leis, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Spain;
Bent Ørsted, Aarhus University, Denmark;
Priti Kumar Roy, Jadavpur University, Kolkata, India;
Andrzej Skowron, University of Warsaw, Poland;
Andrzej Szałas, University of Warsaw, Poland;
Marek Szopa, University of Silesia, Katowice, Poland.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji oraz nadsyłania zarówno tzw. regular papers jak i streszczeń prac (abstracts). Przyjęte prace z kategorii regular papers zostaną opublikowane w redagowanej e-monografii, a przyjęte streszczenia prac ukażą się w tomie drukowanym. Obie formy publikacji będą dostępne już podczas konferencji.
Termin składania prac, które miałyby zostać opublikowane w e-monografii upływa w marcu 2014 roku. Natomiast termin nadsyłania streszczeń prac upływa w maju 2014 roku.

Więcej informacji i rejestracja na portalu konferencji:
http://katmat.pb.bialystok.pl/pcm14/

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne – Oddział Białostocki, Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki), Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Matematyki i Informatyki  oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Sponsorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, National Science Foundation

kj/ 21-02-2014

ZałącznikSize
plakat 6PCM.jpg1.5 MB