7th Young Set Theory Meeting (Workshop), 11-17 May 2014

7th Young Set Theory Meeting (Workshop), 11-17 May 2014
Termin: 
2014-05-11 - 2014-05-17
Miejsce: 
Będlewo k/Poznania

W dniach 11-17 maja 2014 roku w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IM PAN w Będlewie koło Poznania, odbędzie się 7th Young Set Theory Meeting (Workshop), międzynarodowa konferencja organizowana corocznie od 2008 roku, a skierowana do młodych badaczy pracujących w dziedzinach związanych z teorią mnogości i jej zastosowaniami.
kj/ 27-03-2014

Celem cyklu warsztatów 7th Young Set Theory Meeting jest zebranie młodych badaczy w twórczej i przyjaznej atmosferze i stworzenie możliwości wymiany pomysłów oraz nauki od najlepszych ekspertów w dziedzinie. Długoterminowym celem szeregu warsztatów jest stworzenie i utrzymanie społeczności młodych badaczy poprzez umożliwienie kontaktów naukowych na poziomie doktorantów i matematyków tzw. „postdoków”. Te cele odzwierciedla struktura warsztatów, na którą składają się:
-  czterogodzinne wykłady typu ,,tutorial” prowadzone przez uznanych ekspertów w dziedzinie
-  godzinne wykłady prowadzone przez wyróżniających się młodych badaczy
                                                                                                   -  otwarte sesje dyskusyjne.

Potwierdzeni mówcy:
David Chodounsky, Academy of Sciences of the Czech Republik, Praha, Czech Republik
Aleksandra Kwiatkowska, University of California, Los Angeles, USA
Philipp Luecke, University of Bonn, Germany
Nam Trang, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
Konstantinos Tyros, University of Toronto, Canada

Potwierdzeni mówcy mini-kursów:
Piotr Koszmider, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, Polska
Lajos Soukup, Alfréd Rényi Institute of Mathematics Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Simon Thomas, Rutgers University, New Jersey, USA
Jindrich Zapletal, University of Florida, Gainesville, USA

Więcej informacji i rejestracja na portalu konferencji:
http://bcc.impan.pl/14Young/

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne, Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Wrocławski

Sponsorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warsaw Center of Mathematics and Computer Science

kj/ 27-03-2014