8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017, Lublin

8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017, Lublin
Termin: 
2017-09-18 - 2017-09-22
Miejsce: 
Lublin

W dniach 18-22 września 2017 roku w Lublinie odbędzie się 8. Forum Matematyków Polskich (8.FMP), cykliczna konferencja PTM, której początki (pod inną nazwą) sięgają 1927 roku. W roku bieżącym Forum organizowane jest przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

kj / 26-01-2017

Obrady będą mieć miejsce na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1 w Lublinie.

Forum Matematyków Polskich to:
- cykliczne spotkanie matematyków pracujących zarówno w Polsce  jak i poza jej granicami, zajmujących się różnorodną  tematyką naukową;
- impreza sprzyjająca wymianie myśli oraz dyskusjom o aktualnych zadaniach matematyki   współczesnej;
- okazja do debat o problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

W programie ramowym 8. FMP zaplanowano m. in.
- wykłady plenarne;
- sesje tematyczne;
- wykłady i zajęcia popularyzujące matematykę;
- wręczenie nagród PTM;
- otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN.

 

Gościem specjalnym tegorocznej edycji Forum Matematyków Polskich będzie profesor Efim Zelmanov, University of California, San Diego, USA,
laureat Medalu Fieldsa z 1994 roku.

Zaproszeni mówcy plenarni:
- Małgorzata Bogdan, Uniwersytet Wrocławski
- Wojciech Kucharz, Uniwwersytet Jagielloński w Krakowie
- Łukasz Piasecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Józef Przytycki, George Washington University, Washington DC, USA
- Yuri Tomilov, Instytut Matematyczny PAN, Toruń
- Jerzy Zabczyk, Instytu Matematyczny PAN, Warszawa

W poniedziałek 18 września 2017 roku, przed rozpoczęciem 8FMP, przewidziane jest też posiedzenie Zarządu Głównego PTM.

Więcej informacji na portalu 8FMP pod adresem:
8forum.ptm.org.pl

kj / 26-01-2017

ZałącznikSize
8FMP I Komunikat 11-02-2017.pdf260.29 KB
8FMP plakat.pdf1.85 MB
8FMP II Komunikat 20-04-2017.pdf103.21 KB
8FMP III Komunikat 22-05-2017.pdf186.42 KB
8FMP IV Komunikat 21-06-2017.pdf172.15 KB
8FMP V Komunikat 06-08-2017.pdf175.55 KB
8FMP VI Komunikat 18-08-2017.pdf114.18 KB
8FMP VII Komunikat 29-08-2017.pdf107.93 KB