8th Podlasie Conference on Mathematics, 5-8 December 2019, Białystok

8th Podlasie Conference on Mathematics, 5-8 December 2019, Białystok
Termin: 
2019-12-05 - 2019-12-08
Miejsce: 
Białystok

W dniach 5-8 grudnia 2019 roku w Białymstoku odbędzie się 8th Podlasie Conference on Mathematics, międzynarodowa konferencja organizowana cyklicznie (co dwa lata) przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego we współpracy z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku. 
Szczegółowe informacje i rejestracja na portalu internetowym konferencji:  http://8pcm.wi.pb.edu.pl 

kj / 01-10-2019

 

 

 

Planowane są sesje plenarne przeznaczone na referaty zaproszonych naukowców

oraz

następujące sesje specjalne:

1. Algebra
2. Układy dynamiczne i układy sterowania
3. Matematyka w Data Science
4. Równania różniczkowe niecałkowitego rzędu i ich zastosowania
5. Matematyka pogranicza - sesja popularyzacji matematyki.

Konferencja będzie mieć charakter międzynarodowy. Obrady w sesjach specjalnych 1. - 4. odbywać się będą w języku angielskim.

Rejestracja od 1 października 2019 na stronie http://8pcm.wi.pb.edu.pl

Abstrakty referatów powinny być przesłane do 15 listopada 2019 roku.

 

kj / 01-10-2019