Konferencja Contemporary Mathematics Education (CME’18), 11-14 lipca 2018, Warszawa

Konferencja Contemporary Mathematics Education (CME’18), 11-14 lipca 2018, Warszawa
Termin: 
2018-07-11 - 2018-07-14
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 11-14 lipca 2018 roku w Warszawie odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji CME’18 - Contemporary Mathematics Education. Organizatorami są Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja uzyskała patronat Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Obrady będą toczyć się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Banacha 2 w Warszawie. Szczegółowe informacje i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:  www.cme.rzeszow.pl

kj / 04-06-2018

 

CME’18, to kolejna w serii konferencji poświęconych współczesnym badaniom w dziedzinie edukacji matematycznej. Tematem tegorocznego spotkania jest Matematyka w świecie realnym.

Cele konferencji
Spotkanie jest planowane jako robocza konferencja dla wszystkich, którzy są zainteresowani nauczaniem matematyki uczniów 3-18 letnich.
Organizatorzy zapraszają przede wszystkim
 - osoby zaangażowane w kształcenie nauczycieli;
 - badaczy zainteresowanych wszelkimi aspektami nauczania i uczenia się matematyki (tworzenie pojęć i procedur, rozwój matematycznego myślenia, interakcje nauczyciel – uczeń, podręczniki i pomoce naukowe, itd.);
 - aktywnych matematyków, którzy starają się wesprzeć nauczanie matematyki na poziomie szkolnym;
 - refleksyjnych praktyków (nauczycieli).

 Zajęcia podczas konferencji

  • Wykłady plenarne – 4 wykłady, w czasie których zaproszeni wykładowcy będą nawiązywali do głównego tematu konferencji, pokazując różne jego aspekty. Wykłady będą prowokować do dyskusji toczonej przez uczestników podczas zajęć seminaryjnych.
  • Robocze seminaria – najważniejsza część konferencji. Praca zostanie zorganizowana wokół 4 poziomów edukacyjnych: dzieci 3-6 letnie (przedszkole); 7-9 letnie (nauczanie wczesnoszkolne); 10 – 12 letnie (szkoła podstawowa); 13 – 15 letnie (starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz 16-18 (szkoła średnia). Zapraszamy każdego uczestnika do pracy w jednej z tych grup. Uczestnicy będą się spotykać kilka razy podczas trwania konferencji. Podstawową formą pracy będzie dyskusja i wymiana doświadczeń. Prace każdej grupy będą koordynowane przez lidera. Rezultatem tej współpracy będzie wersja robocza materiałów użytecznych w bezpośredniej pracy z dzieckiem (przykłady zajęć, poprzedzone komentarzem dydaktycznym i naukowym).
  • Sprawozdania z badań (Research Reports) – równoległe, 20 minutowe sesje plus 5 minutowa dyskusja, w trakcie których uczestnicy będą prezentować wyniki swoich własnych badań. Prezentacje powinny nawiązywać do tematu konferencji.
  • Warsztaty, które wymagają zaangażowania uczestników w różnego typu aktywności (praca nad konkretnymi problemami i pytaniami z użyciem różnorodnych materiałów). Przewidywany czas trwania warsztatów to 1,5 godziny.
  • Sesja posterowa – wyniki swojej pracy można przedstawiać w formie plakatów. Wystawa będzie organizowana w holu wystawowym.

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konferencji CME’18!

kj / 04-06-2018