TRÓJGŁOS O HIPOTEZIE RIEMANNA, 12 marca 2020, Warszawa-ODWOŁANY

TRÓJGŁOS O HIPOTEZIE RIEMANNA, 12 marca 2020, Warszawa-ODWOŁANY
Termin: 
2020-03-12
Miejsce: 
Warszawa, MIM UW

W dniu 12 marca 2020 roku w godzinach 15:50-18:10 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w Warszawie, sala 2180 (I piętro), ul. Banacha 2 (wejście od ul. Pasteura)  odbędzie się mini-konferencja zatytułowana Trójgłos o hipotezie Riemanna. Organizatorem wydarzenia jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Imprezę współfinansuje Fundacja mBanku.

kj / 29-02-2020

Program konferencji:

15:50 - 16:00  Otwarcie

16:00 - 16:30  Adam Osękowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski), Hipoteza Riemanna i rozmieszczenie liczb pierwszych na osi rzeczywistej

16:35 - 17:05  Marek Wolf (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Czy fizyk udowodni hipotezę Riemanna?

17:10 - 17:40  Dyskusja przy kanapkach i ciasteczkach

17:40 - 18:10  Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa), Hipoteza Riemanna – dygresje historyczne i filozoficzne

Streszczenia odczytów załączniku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w mini-konferencji, która jest elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Matematyki przypadającego na 14 marca.
Organizatorzy.

kj / 29-02-2020

ZałącznikSize
program mini-konferencji.pdf295.39 KB
streszczenia odczytów.pdf404.43 KB
plakat.pdf1.17 MB