XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki, 11-13 marca 2016, Pobierowo

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki, 11-13 marca 2016, Pobierowo
Termin: 
2016-03-11 - 2016-03-13
Miejsce: 
Pobierowo

W dniach 11-13 marca 2016 roku w Pobierowie (na Wybrzeżu Trzebiatowskim) odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki, cykliczna konferencja zatytułowana Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura.

kj / 29-01-2016

Organizatorami konferencji są: Zakład Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki US i Studenckie Koło Kultury Matematycznej US.

Program obejmuje wykłady plenarne, referaty, warsztaty, prezentacje wydawnictw oraz instytucji wspierających edukację, kominki tematyczne i konkursy.

Gościem honorowym konferencji będzie profesor Michał Szurek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematyka obrad skoncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • wartości matematyki (matematyka jako nauka i jako przedmiot kształcenia, cele nauczania, aksjologia matematyki, jej zastosowania)
  • dowód twierdzenia matematycznego (istota dowodu, rodzaje, znaczenie, technika dowodzenia, dowód formalny a przeświadczenie o prawdziwości twierdzenia)
  • matematyka i sztuka (Matematyka w obiektywie, origami, architektura, wzornictwo, uzdolnienia poznawcze i artystyczne dzieci i młodzieży)
  • matematyka dziecka (propedeutyka matematyki, gry i zabawy a kształtowanie pojęć na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rozwijanie zainteresowań i zdolności)
  • organizacja edukacji (system oświaty w Polsce i za granicą, matura, ocenianie i egzaminy, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, konkursy i olimpiady, awans zawodowy nauczyciela, literatura, technologia)
  • zadanie, metoda, rozwiązanie (algorytm czy heurystyka?, elegancja rozwiązania zadania matematycznego, zadania - "perełki")
  • rzut oka wstecz (historia matematyki, wspomnienia, refleksje ...)

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu pedagogów, dydaktyków, nauczycieli, studentów oraz wszystkich zainteresowanych kulturą matematyczną.

Więcej informacji i rejestracja na portalu konferencji:
www.mnnk.usz.edu.pl

kj / 29-01-2016

ZałącznikSize
pierwszy komunikat - XI MKNDM Pobierowo 2016.pdf106.81 KB