XIX Conference on Analytic Functions and Related Topics, 24-29 czerwca 2018, Rzeszów

XIX Conference on Analytic Functions and Related Topics, 24-29 czerwca 2018, Rzeszów
Termin: 
2018-06-24 - 2018-06-29
Miejsce: 
Rzeszów

W dniach 24-29 czerwca 2018 roku w Rzeszowie odbędzie się XIX Conference on Analytic Functions and Related Topics. Organizatorami są Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski PTM, Politechnika Łódzka oraz Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Obrady toczyć się będą na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1.
Szczegółowe informacje i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:  http://www.afrt.ur.edu.pl/

 kj / 24-01-2018

 

 

AF&RT’18, to kolejna w serii konferencji poświęconych współczesnym badaniom w dziedzinie analizy zespolonej i jej zastosowań.

Tematyka tegorocznej konferencji obejmuje następujące obszary:
- geometryczne aspekty analizy zespolonej
- teoria aproksymacji
- eliptyczne równania różniczkowe cząstkowe
- odwzorowania harmoniczne i quasikonforemne
- teoria  potencjału
- uogólniona analiza zespolona
- zespolone układy dynamiczne i  fraktale.

Organizatorzy są otwarci na rozszerzenie konferencji o inną problematykę.

Zakwaterowanie
Uczestników  AF&RT’18  prosimy o rezerwację hoteli poprzez bezpośredni kontakt z hotelem. Hotele położone najbliżej  miejsca konferencji wymienione są na stronie AF&RT’18.

Ważne terminy
15-05-2018   - termin płatności opłaty konferencyjnej
20-05-2018  - termin przesłania streszczenia
25-06-2018  - otwarcie  AF&RT’18,  początek program naukowego
26-06-2018  - bankiet
28-06-2018  - wycieczka
29-06-2018  - zakończenie konferencji

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konferencji AF&RT’18!

kj / 23-02-2018

ZałącznikSize
plakat XIX Konferencji AFRT.jpg1.14 MB