XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie
Termin: 
2014-09-23 - 2014-09-27
Miejsce: 
Łochów k/Warszawy

W dniach 23-27 września 2014 roku w Pałacu w Łochowie k/Warszawy odbędzie się XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie.
kj/ 28-03-2014

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i nowatorskimi zastosowaniami matematyki.

Tegoroczna konferencja jest jubileuszową. W ciągu 20 lat jej organizowania zmieniła się nazwa konferencji - do zastosowań matematyki w biologii dodane zostały zastosowania w medycynie i one obecnie są w centrum uwagi uczestników konferencji. Dominuje tematyka związana z genetyką i komórkami żywych organizmów. To szeroko rozumiana biologia, ale stymulowana zastosowaniami w medycynie, głównie zwalczaniem chorób nowotworowych. Głównym obiektem zainteresowań stał się człowiek, jego biologiczne uwarunkowania i choroby, metody diagnozowania i leczenia.
Matematyka pozostała ta sama, ale nie do końca. Równania różniczkowe nadal znajdują zastosowania. Jednak nieco więcej jest spojrzenia probabilistycznego. Kolejny raz sprawdza się uniwersalność matematyki i jej obiektywny charakter.

Więcej informacji i rejestracja na portalu konferencji:
http://kkzmbm.mimuw.edu.pl/

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne, Uniwersytet Warszawski
Sponsorzy: Warsaw Center of Mathematics and Computer Science

kj/ 28-03-2014