Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2021-2023)

  • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
  • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
  • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka)
  • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
  • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury