Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki edycji 2021

  • Grzegorz Banaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Marek Izydorek (Politechnika Gdańska)
  • Stanisław Kasjan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - przewodniczący jury
  • Daniel Simson (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Yuriy Tomilov (Instytut Matematyczny PAN & Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Igor Tralle (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Grzegorz Zwara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Włodzimierz Zwonek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)