Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

 

W roku 2021 fundatorami nagród w Konkursie byli Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UMK, firma Apator S.A. i Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W roku 2020 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz firma Apator S.A.
W latach 2018 i 2019 fundatorem nagród w Konkursie było Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W latach 2013- 2017  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.