Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

                                                                                                            EDYCJA 2022 (IV)

Nagród I, II i III stopnia nie przyznano.

Wyróżnienia - ex aequo
Michał Sajkowski
, Uniwersytet Warszawski, praca pt. Heurystyka i matematyka
Martyna Ślusarczyk i Adam Strach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, praca pt. Kilka pierwszych liczb pierwszych

 

                                                                                                            EDYCJA 2021 (III)

Jury nie przyznało żadnej nagrody ani wyróżnienia.

 

                                                                                                            EDYCJA 2020 (II)

Od drugiej edycji Konkurs jest stałym konkursem studenckim PTM

Nagroda I stopnia
Nie przyznano

Nagroda II stopnia
Nie przyznano

Nagroda III stopnia - ex aequo
Alicja Hołowiecka, Politechnika Lubelska, praca pt. Enigma (nie) do złamania
Justyna Łapuszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, praca pt. Piękno krzywej Jordana

 

                                                                                                             EDYCJA 2019 (I)

Pierwsza edycja Konkursu została zorganizowana jako konkurs okolicznościowy z okazji Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM

Nagroda I stopnia
Nie przyznano

Nagroda II stopnia - ex aequo
Piotr Pikul, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (matematyka), praca pt. O ortocentrach i parabolach, a zwłaszcza o twierdzeniu odwrotnym Steinera
Filip Rękawek, Uniwersytet Warszawski (MISMaP), praca pt. Jedno zadanie, wiele możliwości

Nagroda III stopnia
Maria Gałuszka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (matematyka), praca pt. Sumy kwadratów wielomianów

Wyróżnienie
Nina Bażela, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (informatyka), Kwantowa strona mocy