Adam Bobrowski

Rok: 
2019
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
Politechnika Lubelska

Za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki