Adam Kanigowski

Rok: 
2015
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Za cykl sześciu prac z zakresu teorii ergodycznej i teorii operatorów