Agnieszka Hejna

Rok: 
2019
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski

Za cykl pięciu prac z analizy harmonicznej opublikowanych w renomowanych czasopismach matematycznych