Agnieszka Wojciechowska

Rok: 
2005
Nagroda: 
nagroda im. Samuela Dicksteina
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski

Za wieloletnią pracę popularyzatorską w zakresie matematyki.