Aleksander Weron

Rok: 
1978
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Politechnika Wrocławska