Aleksander Weron

Rok: 
1996
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
Politechnika Wrocławska

Za wybitne osiągnięcia w zakresie zastosowań matematyki, a w szczególności za wkład w rozwój teorii procesów stabilnych i jej zastosowań