Andrzej Białynicki-Birula

Rok: 
1965
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk