Andrzej Lasota

Rok: 
1974
Nagroda: 
nagroda PTM
Afiliacja: 
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT