Andrzej Lasota

Rok: 
1957
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet Jagielloński