Andrzej Mąkowski

Rok: 
2001
Nagroda: 
nagroda im. Samuela Dicksteina
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za działalność w dziedzinie krzewienia kultury matematycznej