Andrzej Mostowski

Rok: 
1949
Nagroda: 
nagroda im. Stefana Mazurkiewicza
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski