Andrzej Skowron

Rok: 
1987
Nagroda: 
nagroda im. Zygmunta Janiszewskiego
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski