Anna Kamińska

Rok: 
1985
Nagroda: 
nagroda im. Tadeusza Ważewskiego
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu