Bartosz Naskręcki

Rok: 
2013
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za cykl prac z arytmetyki krzywych eliptycznych i teorii form modułowych