Bogdan Węglorz

Rok: 
1975
Nagroda: 
nagroda im. Wacława Sierpińskiego
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski