Bolesław Kopociński

Rok: 
1974
Nagroda: 
nagroda PTM
Afiliacja: 
Uniwersytet Wrocławski

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT