Bolesław Szafirski

Rok: 
1973
Nagroda: 
nagroda PTM
Afiliacja: 
Uniwersytet Jagielloński

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT