Borys Kuca

Rok: 
2022
Nagroda: 
nagroda PTM dla młodych matematyków
Afiliacja: 
University of Crete

Za cykl sześciu prac poświęconych badaniu konfiguracji wielomianowych w kombinatoryce, teorii ergodycznej i geometrii fraktalnej