Dariusz Wrzosek

Rok: 
2015
Nagroda: 
nagroda im. Hugona Steinhausa
Afiliacja: 
Uniwersytet Warszawski

Za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki